6 Smotiau Bwrdd Padlo Ardderchog i Ddechreuwyr yng Nghonwy, Gogledd Cymru

6 Great Stand Up Paddleboard Spots for Beginners in Conwy, North Wales

Eisiau mynd allan ar y dwr - ond yn ansicr ble i drio?

Edrychwch ar ein canllaw i rai o’r mannau SUP dechreuwyr gorau yn sir Conwy, Gogledd Cymru:

1. Harbwr Llandrillo yn Rhos

Delfrydol ar Hwyr Ganol - Penllanw, pan fydd y llanw yn gwthio i mewn.

Man hardd ar gyfer padlfyrddio o gwmpas gyda digon o gaffis i ddewis ohonynt, a thraeth tywodlyd yn union o flaen yr harbwr.

Padlo hawdd, cymerwch yr angorfeydd o amgylch y cychod a'r cregyn llong miniog ar yr amddiffynfa forol. Mae esgidiau yn syniad da yma hefyd.

2. Llyn Geirionydd - Llyn mewndirol ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Parcio ar gael wrth y llyn gyda mannau picnic a lansiad hawdd ar gyfer eich bwrdd padlo neu ganŵ. Gall fod yn brysur ar benwythnosau a gwyliau, ac mae'r gyrru i fyny yn gul/troellog.

3. Llandudno - Pen Morfa - Canol Hwyr - Penllanw pan fo'r llanw yn gwthio i mewn.

Golygfeydd rhyfeddol o Eryri, aber Conwy, y Gogarth ac Ynys Môn. Lle gwych i wylio'r machlud hefyd.

Lansio hawdd o'r traeth, neu o flaen y West Shore Cafe yn is i lawr.

4. Llandudno - Traeth y Gogledd - Canol - Llanw Uchel pan mae'r llanw yn gwthio i mewn.

Talu i barcio ar hyd y promenâd a phadlo o flaen Pen Trwyn Isaf mawreddog, y Gogarth. Neu ewch heibio Pier Fictoraidd Llandudno gan osgoi'r pysgotwyr o'r diwedd.

5. Bae Colwyn - Canol - Llanw Uchel pan mae'r llanw yn gwthio i mewn.

Parciwch yn agos at Borth Eirias (ac ymwelwch â’n siop tra byddwch wrthi), lle mae cyfleusterau a thoiledau cyhoeddus gerllaw a bellach mae traeth ar bob cam o’r llanw, hyd yn oed yn uchel!

Mae Bistro Bryn Williams yn gweini bwyd coffi gwych drws nesaf, yn ogystal â swyddfa docynnau Venue Cwmru ac Evolution Bikes.

Byddwch yn ofalus o wyntoedd alltraeth.

6. Bae Penrhyn - Canol Hwyr - Llanw Uchel, pan fo'r llanw yn gwthio i mewn.

Yn cael cysgod da rhag y gwynt (unrhyw beth ag agwedd gorllewinol). Teimlad diarffordd braf pan fo'r llanw'n uchel, ac os ydych chi'n lwcus efallai y bydd un o'r morloi preswyl yn galw draw i ddweud helo. Ond cadwch eich pellter, er eu bod yn chwilfrydig maen nhw'n mynd yn nerfus o gwmpas pobl. Wedi'r cyfan, anifeiliaid gwyllt ydyn nhw ac maent yn haeddu ein hamddiffyniad a'n parch.

Hefyd yn fan gwych ar gyfer nofio dŵr agored gwyllt