Hanes Byr o Padlfyrddio Wrth Gefn - Gan SUPs Siarc

A Brief History of Stand Up Paddle Boarding - By Shark SUPs

Gall padlfyrddio sefyll, neu fyrddio SUP, ymddangos fel camp gymharol newydd ond mae'r arfer o ddefnyddio polyn i yrru platfform arnofiol trwy ddŵr yn rhywbeth sydd wedi cael ei ymarfer ers miloedd o flynyddoedd. Mae tystiolaeth o arferion lletya SUP wedi’i ganfod yn dyddio’n ôl cymaint â 3,000 o flynyddoedd mewn gwledydd mor amrywiol yn ddaearyddol ag Israel, Tsieina, yr Eidal a Pheriw.Un o'r gwareiddiadau hynafol cyntaf i ddod o hyd i ffyrdd clyfar a llawn dychymyg o wneud pethau oedd yr hen Eifftiaid. Filoedd o flynyddoedd yn ôl credir eu bod wedi defnyddio llwyfan arnofiol wedi'i wneud o gyrs wedi'u bwndelu, a elwir yn “tut”. I ddysgu mwy am twts a ffeithiau hynod ddiddorol eraill am wareiddiad yr hen Aifft, edrychwch ar arddangosfa Tutankhamun: Trysorau'r Pharo Aur yn Oriel Saatchi yn Llundain, a fydd yn rhedeg tan 3 Mai 2020.Tua'r amser yr oedd twts yn cael eu defnyddio, yng Ngogledd Affrica, roedd bordio SUP hefyd yn datblygu mewn rhannau eraill o'r cyfandir lle byddai unigolion yn sefyll i fyny ar eu canŵod yn rheolaidd ac yn defnyddio'r padl i symud eu hunain ymlaen, yn aml er mwyn trefnu ymosodiadau llechwraidd yn erbyn. grwpiau cystadleuol.

Daeth perthynas agosach o lawer i fyrddio SUP modern serch hynny o Hawaii yn yr 16eg Ganrif pan fyddai syrffwyr yn defnyddio byrddau llawer mwy ar gyfer syrffio a phadlo i helpu i gydbwyso'r byrddau sy'n aml yn anhylaw.

Yn ddiweddarach yn ystod y 1940au, dechreuodd y Dug Kahanamoku a Leroy a Bobby AhChoy, hyfforddwyr syrffio o Waikiki yr hyn a fyddai'n troi'n fyrddio SUP fel yr ydym yn ei adnabod heddiw, trwy sefyll ar eu byrddau yn ystod ymchwyddiadau i mewn. Roedd yn cael ei alw'n syrffio bwrdd traeth. Erbyn y 1990au roedd padlfyrddio yn cael ei ddysgu mewn ysgolion syrffio yn Hawaii fel ffordd amgen o syrffio pan oedd y chwydd yn rhy fach i ddal y don.Erbyn i'r 2000au cynnar ddod i fodolaeth, roedd byrddio SUP wedi cyrraedd California ac fe ffrwydrodd poblogrwydd y gamp. Symudodd ymlaen yn gyflym o'i gefndir sy'n ymwneud â syrffio yn unig i gael ei ddefnyddio fel ffordd o archwilio ffyrdd mewndirol ac afonydd, fel camp gystadleuol, ar gyfer pysgota a hyd yn oed fel ffordd o berfformio yoga ar y dŵr. Mae ei hygyrchedd i bawb a wneir yn ddewis poblogaidd i bobl o bob oed a lefel ffitrwydd.

Dim ond ers hynny y mae padlfyrddio wrth sefyll wedi dod yn fwy poblogaidd ac mae mwy a mwy o bobl yn rhoi cynnig ar y gamp ysgafn, fyfyriol hon.

Awdur Shark SUPs