AWGRYMIADAU SYLFAENOL AR DDIOGELWCH I BOARDDWYR

Basic Safety Tips for Paddle Boarders
Rhai awgrymiadau diogelwch defnyddiol i ddechreuwyr sy'n newydd i padlfyrddio, sydd am ddechrau eu hantur gyntaf ar SUP.
 • Gwisgwch gymhorthyn booyancy
 • Archwiliwch eich cit
 • Dewiswch leoliad addas - fel corff tawel, cysgodol o ddŵr heb unrhyw lif dŵr
 • Peidiwch â chymryd risgiau diangen
 • Gwiriwch ragolygon y tywydd
 • morwatersports.com
 • Cymerwch ffôn mewn cas gwrth-ddŵr
 • Gwisgwch y dennyn cywir
 • Padlo gyda rhywun arall
 • Archebwch le ar wers SUP yn gyntaf
 • Dewiswch ddillad addas
 • Osgoi gwyntoedd alltraeth
 • Os ydych mewn anhawster arhoswch gyda'ch bwrdd
Am gyngor manylach edrychwch ar: