EISIAU - BAGIAU CYSGU GLÂN AR GYFER Wcráin!

WANTED - CLEAN SLEEPING BAGS FOR UKRAINE!
Yn dilyn y datganiad diweddar gan y Grŵp Awyr Agored Ewropeaidd (gweler yma ), rydym yn helpu gyda'r ymdrech gan Peak PS, Peak UK a DPD i anfon sachau cysgu at ffoaduriaid sydd wedi'u dadleoli o'r ymladd yn yr Wcrain. Rydym angen eich help.

Mae angen sachau cysgu glân y gellir eu defnyddio arnom i'w hanfon i Wlad Pwyl lle byddant yn cael eu dosbarthu trwy'r Grŵp Awyr Agored Pwylaidd a'u cydweithwyr i bobl sy'n cyrraedd gwledydd sy'n ffinio â'r Wcráin.

Gallwch naill ai:
 • Anfonwch nhw at ein partneriaid yn:
  Caiacio Uchaf y DU
  Hen Ffordd
  Darley Dale
  DE4 2ER
 • Gollyngwch nhw yn Peak PS yn bersonol yn y cyfeiriad uchod. Os bydd y swyddfa ar gau gallwch eu gadael yn y blwch clicio a chasglu ger y drysau ffrynt, a fydd yn cael eu gadael ar agor.
 • Neu fel arall eu gollwng yn Môr a byddwn yn eu hanfon ymlaen at Peak PS a fydd yn trefnu'r llawdriniaeth):
Porth Eirias, Promenâd,
Bae Colwyn. Conwy
Gogledd Cymru
LL29 8HH

Pwysig: ni fyddwn yn gallu anfon unrhyw beth nad yw mewn cyflwr rhesymol, glân, felly gwiriwch bopeth a anfonwch.

Diolch.

Gall unrhyw sefydliad yn y diwydiant awyr agored sy'n gallu cynnig deunyddiau neu gynhyrchion i gefnogi sifiliaid yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro yn yr Wcrain gysylltu â:
 • Tîm EOG ar info@europeanoutdoorgroup.com
 • Mae'r Grŵp Awyr Agored Pwylaidd ar pt@4outdoor.pl
 • Y Grŵp Awyr Agored Sgandinafia ar david@scandinavianoutdoorgroup.com
 • YN ADDAS ar Jeroen.meijer@keenfootwear.com