MAI 28AIN SESIYNAU Blasu - DIM OND £20!!

Ymunwch â ni ym Mhorth Eirias ochr yn ochr â Strafagansa Chwaraeon Traeth Porth Eirias am Sesiwn Flasu 45 munud wrth sefyll ar fwrdd padlo.
Archebwch ar y diwrnod yn y siop ym Mhorth Eirias.
Bydd pob sesiwn 45 munud yn cael ei oruchwylio gan hyfforddwr WSA a all ddangos y pethau sylfaenol a chynnig awgrymiadau, neu gyngor os ydych yn bwriadu prynu eich bwrdd padlo cyntaf neu uwchraddio.
Bydd a
Isafswm oedran o 12. Rhaid i unrhyw un o dan 18 oed fod yng nghwmni (hy archebu lle ar y sesiwn) gan riant neu warcheidwad, a fydd yn llwyr gyfrifol am eu diogelwch a'u lles.
Os ydych chi'n chwilio am bethau eraill i'w gwneud, mae gan y Strafagansa Traeth lwyth o weithgareddau AM DDIM i ddiddanu'r teulu cyfan.

UNRHYW BRYNU BWRDD PADLO AR Y DYDD A BYDDWN YN AD-DALU COST Y SESIWN