MAI 6 A 7 SESIYNAU DEMO/BLASU

Ymunwch â ni ym Mhorth Eirias ar gyfer ein sesiwn arddangos/blasu Bwrdd Padlo Stand Up cyntaf erioed!
Bydd pob sesiwn 45 munud yn cael ei oruchwylio gan hyfforddwr WSA a all ddangos y pethau sylfaenol a chynnig awgrymiadau, neu gyngor os ydych yn bwriadu prynu eich bwrdd padlo cyntaf neu uwchraddio.
Isafswm oedran o 12. Rhaid i unrhyw un o dan 18 oed fod yng nghwmni (hy archebu lle ar y sesiwn) gan riant neu warcheidwad, a fydd yn llwyr gyfrifol am eu diogelwch a'u lles.
Os ydych yn ymweld â Prom Xtra (Mai 7fed) yna beth am alw heibio i roi cynnig ar badlfyrddio lle byddwn wrth law, ynghyd â Gladiator a Shark SUPs i'ch helpu i ddod o hyd i'r bwrdd perffaith ar gyfer eich antur nesaf.
Os ydych chi'n chwilio am bethau eraill i'w gwneud, mae gan Prom Xtra lwyth o weithgareddau AM DDIM i ddiddanu'r teulu.
Bydd digonedd ar gyfer y bwydwyr a’r shopaholics hefyd gan gynnwys siopau tecawê o gaffi Bryn Williams ym Mhorth Eirias.
Os prynir bwrdd padlo a byddwn yn ad-dalu cost y sesiwn arddangos/blasu.