Skip to product information

Sandbanks Style

Mat Cŵn Steil Sandbanks

Sale Enquire Now
Regular price £29.00 GBP
Regular price Sale price £29.00 GBP
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Ask a question
  • Free Delivery — on orders over £60

Nid yn unig y mae padlfyrddio yn hynod boblogaidd ymhlith bodau dynol, mae cŵn ym mhob rhan o'r byd yn hoff iawn ohono, fodd bynnag, er bod bodau dynol bob amser wedi cael mat cyfforddus i sefyll arno, nid yw cŵn erioed wedi cael y moethusrwydd o reidio'n gyfforddus ac maent yn ei haeddu'n llwyr!

Rydym wedi gweithio’n agos gyda Vicky o Paws on Board, ein harbenigwr cŵn lleol sydd nid yn unig yn hyfforddwr cŵn hynod wybodus, mae hi hefyd yn un o’r unig arbenigwyr syrffio cŵn yn y byd.

Gyda'n gilydd rydym wedi datblygu mat ci datodadwy ar gyfer byrddau padlo chwyddadwy i helpu perchnogion i ddysgu rhywfaint o gysylltiad positif cyn i gŵn fyth fynd ar y bwrdd. Mae'r mat wedi'i gynllunio i fod mor gyfforddus â phosibl i bawennau ci tra'n dal i gynnig gafael gwych. Mae'n glynu wrth y strapiau bagiau ar flaen y bwrdd ac yn cael ei ddiogelu trwy glipio ar y cylch D wrth y trwyn. Mae'r clipiau i gyd ar bynjis y gellir eu haddasu felly gellir ei gysylltu ag unrhyw fwrdd, nid dim ond byrddau a adeiladwyd gennym ni. Yn anad dim, gellir golchi'r mat â pheiriant felly mae'n hawdd ei gadw'n lân.

Dyma beth sydd ei angen ar eich bwrdd i osod y mat ci: Strapiau bagiau (Dim lletach na 50cm) Modrwy D a'r trwyn neu o dan y trwyn. (Os nad oes gan eich bwrdd dos fodrwy D wrth y trwyn ffoniwch ein tîm a gallwn roi un i chi) Gwnewch yn siŵr bod eich ci oddi ar y bwrdd cyn tynnu'r mat i ffwrdd.

More Info

l

Mat Cŵn Steil Sandbanks
  • Enquire Now £29.00