Skip to product information
1 of 5

ORCA Publications

Y Llwyth Syrffio - Llyfrau

Sale Enquire Now
Regular price £22.99 GBP
Regular price Sale price £22.99 GBP
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Low stock - 1 item left
Ask a question
  • Free Delivery — on orders over £50

Description

“Mae The Surfing Tribe yn un llyfr y dylai pob syrffiwr Prydeinig fod yn berchen arno.” - Carve Magazine
The Surfing Tribe - hanes Syrffio Prydain gan Roger Mansfield
Mae The Surfing Tribe yn olrhain hanes Syrffio Prydain dros yr 50 mlynedd diwethaf yn ôl yr hanesydd syrffio enwog Roger Mansfield.

Mae’r llyfr yn disgrifio sut y trawsnewidiodd difyrrwch lleiafrifol ei hun yn gamp a ffordd o fyw o bwys ac yn cyflwyno cipolwg unigryw ar stori anghofiedig syrffwyr arloesol Prydain.

Sut gwnaeth camp a ymarferwyd yn Hawaii ffeindio’i ffordd i lannau oer Iwerydd Prydain?
Sut gwnaeth llun mewn gwyddoniadur o 1929 ysbrydoli dyn hufen iâ Newquay i ddod yn syrffiwr rheolaidd cyntaf Ewrop?
Sut y tyfodd diwydiant syrffio Prydain o fod yn lond llaw o adeiladwyr byrddau iard gefn i'r diwydiant gwerth miliynau o bunnoedd y mae heddiw?
Yn "The Surfing Tribe" datgelir gwreiddiau llwythau syrffio ar wahân Prydain ac mae holl brif syrffwyr Prydain o'r gwahanol gyfnodau yn cael eu proffilio. Mae’r llyfr hefyd yn olrhain esblygiad byrddau syrffio Prydeinig, ac yn edrych yn ôl ar y ffilmiau a’r cylchgronau sydd wedi portreadu syrffio ym Mhrydain dros y degawdau.

Penawdau Cynnwys

RHAN UN - HADAU SYRFFIO PRYDAIN

Pennod 1: O Captian Cook i syrffiwr cyntaf Ewrop

RHAN DAU - Blasau LLEOL

Pennod 3 : HYFRYD AUR cernywaidd - St Ives: syrffio'n cŵl - Cei Newydd: dinas syrffio DU - Bill Bailey: tad syrffio Prydeinig - Rod Sumpter: brenin y malibw

RHAN TRI - ARCHWILIO, OFFER, CYDRADDOLDEB A DIWYLLIANT

Pennod 10 : ARCHWILIO - Chwilio am y don berffaith - Vive la France! - Hud Iwerddon - Rob Ward: fforiwr tanddaearol

Tudalennau enghreifftiol:

Y Llwyth Syrffio - Aur Cernyweg

Y Llwyth Syrffio - Llyfrau
  • £22.99