Skip to content
Cart

GET ACTIVE

ST DAVID'S SPLASH!

Saturday, 26 February 2022, 10:00

Celebrate Wales and support St David’s Hospice by being part of the first ever St David’s Splash.

Ahead of Wales and England going head-to-head in the Six Nations Rugby in the afternoon. Start your morning by showing your Welsh pride by braving the elements and running into the sea at Porth Eirias in support of your local hospice.

Entry fee is £5 per person. If you fundraise a minimum of £25 you will receive a limited-edition St David’s Hospice Welsh Goat Toy!

All participants are asked to arrive at 10:00AM ready to go into the water at 10:30AM.

There will be prizes up for grabs on the day for:

  • Best dressed
  • Best team outfit
  • First in the water

We ask all participants under the age of 16 to be accompanied by a participating adult.

The event is kindly supported by Haia, Commando X-Fit, Bistro Bryn Williams and Mor SUP.

 

___________________________________________________________

 

Dathlwch Gymru a chefnogi  Hosbis Dewi Sant drwy fod yn rhan o Sblash Dewi Sant am y tro cyntaf erioed.

Cyn i Gymru a Lloegr fynd benben yn Rygbi’r Chwe Gwlad yn y prynhawn, dechreuwch eich bore drwy ddangos eich balchder Cymreig drwy herio’r tywydd a rhedeg i mewn i’r môr ym Mhorth Eirias i gefnogi’ch hosbis leol.

Mae’r tâl i gymryd rhan yn £5 y person. Os byddwch yn codi o leiaf £25 o nawdd byddwch yn derbyn Tegan Gafr Gymreig Hosbis Dewi Sant o wneuthuriad cyfyngedig!

Gofynnir i bawb sydd am gymryd rhan gyrraedd am 10:00YB yn barod i fynd i mewn i’r dŵr am 10:30.

Bydd gwobrau ar gael ar y diwrnod am:

  • Y wisg orau
  • Y wisg tîm orau
  • Cyntaf yn y dŵr

Rydym yn gofyn i bawb sy’n cymryd rhan sydd dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan.

Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi’n garedig gan Haia, Commando X-Fit, Bistro Bryn Williams ac Mor SUPs.

ENTER HERE:

https://register.enthuse.com/ps/event/StDavidsSplash

Sponsorship Optional. Raise £25 sponsorship to receive a limited edition Welsh Goat Teddy

£5.00